ThaiLiu

BTCUSD sẽ về khoảng 5800 đến 6000

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kết thúc 1 chu kì lên ??? Chú ý RSI !