Marker_2019

BTCUSD: Lên rồi thì điều chỉnh rồi lên tiếp thôi

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kèo bắt 6k5 trúng đáy cho anh em long
Hiện tại BTC đã chính thức đảo chiều, tuy nhiên trước khi lên được vùng target thì chắc chắn phải có 1 nhịp điều chỉnh.
Và vùng 6k8 hiện tại đang là 1 hỗ trợ quan trọng.

Quan điểm của tôi:
- Long quanh vùng 6k8 (phải tính cả phương án râu ria)
- Chốt lời 8k5
- Cắt lỗ anh em tự đưa ra theo chiến lược của mình nhé
Bình luận: Hiện tại chart Daily đang tạo phân kỳ kín
Anh em xem phản ứng tại vùng 7k5 rồi xét tiếp