Marker_2019

BTCUSD: Lên rồi thì điều chỉnh rồi lên tiếp thôi

Giá lên
Marker_2019 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kèo bắt 6k5 trúng đáy cho anh em long
Hiện tại BTC đã chính thức đảo chiều, tuy nhiên trước khi lên được vùng target thì chắc chắn phải có 1 nhịp điều chỉnh.
Và vùng 6k8 hiện tại đang là 1 hỗ trợ quan trọng.

Quan điểm của tôi:
- Long quanh vùng 6k8 (phải tính cả phương án râu ria)
- Chốt lời 8k5
- Cắt lỗ anh em tự đưa ra theo chiến lược của mình nhé
Bình luận:
Hiện tại chart Daily đang tạo phân kỳ kín
Anh em xem phản ứng tại vùng 7k5 rồi xét tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.