plorida275

BTC Long Term 2018 By HoangHiep

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Từ lúc downtrend tới giờ BTC đi nghiêm chỉnh trong kênh giá trên
2 vùng tôi khoanh vàng là những điêm breakout
Hi vong nó sẽ breakout điểm trên chứ ở dưới thì....
Bình luận: target tới
6780!
Bình luận: Done target
đợi xem có break đc ko nhé
Bình luận: Lâu Lâu lôi ra xem