plorida275

BTC Long Term 2018 By HoangHiep

plorida275 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Từ lúc downtrend tới giờ BTC đi nghiêm chỉnh trong kênh giá trên
2 vùng tôi khoanh vàng là những điêm breakout
Hi vong nó sẽ breakout điểm trên chứ ở dưới thì....
Bình luận:
target tới
6780!
Bình luận:
Done target
đợi xem có break đc ko nhé
Bình luận:
Lâu Lâu lôi ra xem
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.