tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và cơ hội mua BTCUSD

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá quay về kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 60000 và xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
Tại đây đợi mẫu hình đảo chiều xuát hiện để có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 69000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.