tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và cơ hội mua BTCUSD

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá quay về kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 60000 và xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
Tại đây đợi mẫu hình đảo chiều xuát hiện để có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 69000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.