GAMOFX

BTCUSD KỊCH BẢN TĂNG BACKTEST

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xin chào, mình là GAMOFX
đây là phân tích kèm chiến lược giao dịch của tôi với BTCUSD

* KỊCH BẢN 1: tăng với nhịp backtest lại 38000$ tạo mô hình tăng giá .
+ KỊCH BẢN 2: sập sâu backtest vùng 30k-32k chạm trenline .

p/s dù kịch bản nào thì cũng cần quản lý vốn và sl khi giao dịch bạn nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.