Cập nhật BTC cho trung dài hạn theo phân tích theo sóng elliott wave ,vui lòng xem giá và mốc thời gian đính kèm trên chart .

Anh chị lưu ý, bài phân tích chỉ dùng để tham khảo và không mang tính chất tư vấn tài chính.
Trong những ngày này, khi thị trường còn chưa rõ ràng thì bảo vệ vốn sẽ quan trọng hơn tìm kiếm lợi nhuận. Chúng tôi vẫn theo sát thị trường 24/7 và sẽ đưa ra những vùng mua bán tốt nhất ngay khi đủ điều kiện.
Nếu các bạn thấy phân tích này hữu dụng xin cho tôi xin một lượt thích và một lượt theo dõi .
Cảm ơn anh chị.Chúc Anh chị có lợi nhuận trong giao dịch này.Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.