congminh222

BTCUSD Downtrend

Giá xuống
congminh222 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Xu thế giảm rõ ràng quá rồi, ai thích chắc chắn có thể chờ giá phá xuống 44800 để bán khống nhé!
Bình luận:
ai bán giá 44800 thì sl ngay 45100 thôi nhé, mà ko nên....
Bình luận:
có thể bán xuống tại đây sl 45400
Bình luận:
All in buy thôi! phe buy thắng rồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.