anngochuy

Tương lai nào cho Bitcoin

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đang dao động rất ổn định trong vùng giá 6k-9k trong 4 tháng trở lại đây. Liệu đây có phải vùng tích lũy của Bitcoin hay chỉ là vùng Bulltrap để chuẩn bị đưa thị trường trở về vùng sml của khoảng đầu năm 2017? Câu trả lời sẽ có trong 3 tháng cuối năm.
Nhưng trên khía cạnh của mình thì mình nghĩ răng Bitcoin sẽ có thể tăng mạnh trở lại vào cuối năm nay và sẽ quay về mốc 10k vào trước tháng 12. Còn với Altcoin thì cần một khoảng thời gian tích lũy nữa thì mới có thể bứt lên so với vùng giá "đáy của đáy" như hiện tại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.