COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mặc dù sáng nay BTC giảm mạnh nhưng cấu trúc tăng vẫn còn. Khi BTC test vùng 48000 đã rút chân. Vẫn giữ Plan cũ là tăng về vùng 55000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.