DamThinh

BTC có thể break out giả

Đào tạo
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
mức phá vỡ tạo hỗ trợ gần nhất 49600 đang hình thành để duy trì đà tăng phục hồi lại cho BTC , điều gì sẽ xảy ra nếu nó thủng vùng hỗ trợ này, btc có thể tiếp tục xu hướng giảm trước đó xuống ít nhất mức giá 47000 .