levanlinhepi

20/02 - BTC manh nha phá đáy để giảm tiếp

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Như đã phân tích từ trước, chúng ta đang chờ đợi một cú tích lũy để có thể tiếp tục bán khống.
Hiện tại BTC đang hình thành vùng tích lũy và manh nha phá vỡ đường xu hướng.
Những rủi ro về đường ema vẫn chưa được chạm lại và vùng tích lũy tương đối mỏng có thể được xem xét.
Chúng ta cũng cần biết rằng ema chỉ là một loại dữ liệu quá khứ, đôi khi giá giảm quá nhanh đường ema sẽ không theo kịp nên nhiều khi không nên phụ thuộc vào nó.
Nếu như bán khống ngay bây giờ chúng ta sẽ cần một khoảng dừng lỗ xa. An toàn hơn thì nên đợi một sóng kéo ngược nhỏ và phá đường xu hướng rồi vào lệnh sẽ ổn hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.