dcironcop

BTC: Cú hồi nhỏ trước phase giảm lớn

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hi mọi người. Lâu nay cũng bận nên không xuất bản nhiều idea. Hôm nay quay lại với con hàng quen thuộc BTCUSD .
Đầu tiên muốn nhấn mạnh là không nên short đuổi ở đoạn này vì vùng 90 sẽ có sóng hồi lên khoảng 92-93. Pha này là dạng dead cat bounce trước sóng tụt lớn mà dễ xảy ra vào tuần sau. Sideway cả 2 tháng rồi mà chỉ tạo lower high nên khả năng tụt là cao thôi. Tóm lại plan của mình là 90-92-88, và sau đó sẽ còn tụt tiếp sau sóng hồi từ 88. Enjoy the trading!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.