DUCRYO

Xu hướng Bitcoin

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Sau một khoảng thời gian cậu Bit tĩnh lặng. Giờ chủ sòng đã vào tiệc, giăng những miếng mồi ngon , thời điểm hiện tại thích hợp cho việc gom hàng trước khi thị trường fomo .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.