A_Luan26

Bitcoin Đã phá thủng 40k : thay đổi chiến thuật

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhận định Bitcoin trên khung H4 :

Mấy hôm trước chúng ta chờ mua ở vùng 40k 41k nhưng không thành do Bitcoin phá vùng hỗ trợ mạnh 40k.
Chiến lược bây giờ là chúng ta chờ bán ở vùng 40-41.000( giá hồi lên gần EMA21 ).

Nếu muốn mua,chúng ta chờ kịch bản mới,chờ động lượng giảm giá bị hấp thụ lại ở các vùng bên dưới , chờ có thế mua thì kỳ vọng bắt đáy mua lên ở vùng 34-35.000.

oke , đây chỉ là ý tưởng của mình ,riêng anh em thì tùy chiến lược và phong cách giao dịch của mỗi người.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.