levanlinhepi

24/02 - Thời tới cản không kịp

Giá xuống
levanlinhepi Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Như đã phân tích từ trước, chúng ta đang chờ đợi một thời điểm đẹp để nhảy vào short. Con sóng kéo ngược hiện tại đã có một đỉnh giả, nó là dấu hiệu cho thấy một số trader phe bò đã dính bẫy.
Đây là một cơ hội tốt để vào short với dừng lỗ chặt.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đang chạy đúng hướng, kèo này có tỉ lệ hit tp rất cao
Giao dịch đang hoạt động:
Kéo sl về điểm vào lệnh.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chúc mừng anh em, chúng ta đã hit tp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.