Minh_Invest

BTC XU HƯỚNG NGẮN HẠN

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau một đà giảm mạnh hiện BTC đang ở ột mức hỗ trợ khá thấp hiện tại nên quan sát nền tích lũy khuyến nghị buy trong khoảng giá 30k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.