muabantienkithuatso

btc có thể sẽ tăng thbeo khung nến tuần

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đây chỉ là suy doán theo ptkt chứ ko phải kèo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.