LeTrongHoaiNam

Đi tìm giá trị cốt lõi của Bitcoin

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
theo mình, trend lớn nhất là trend cốt lõi của Bitcoin về giá trị, khi mà giá bit vượt trend đó có nghĩa là overvalue