tradafx

Đợi tín hiệu giao dịch với BTC tại vùng cản quan trọng

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc giá di chuyển Sideway từ 44000 đến 47500.
Hiện tại giá đang tiếp cận vùng kháng cự 47500.
Tại đây đợi xuất hiện các thiết lập bán với kỳ vọng giá vẫn tiếp tục di chuyển Sideway và có khả năng cao sẽ phá vỡ giảm.
Với trường hợp giá không xuất hiện tín hiệu mô hình bán mà tăng mạnh hơn kháng cự 47500 thì phải chờ retest xác nhận mới có thể tìm lệnh mua.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.