binancash

Cách đơn giản nhất gây chú ý tín hiệu trên TradingView

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tôi đã có lúc quên chú ý tới tín hiệu trên TradingView không những bỏ mất cơ hội mà còn bị thua thêm, vì vậy tôi đã nghĩ ra cách đơn giản là làm cho tín hiệu trở nên thu hút hơn.

  • Thứ nhất là tạo bảng hiển thị tín hiệu ví dụ dùng table
  • Thứ hai là dựa vào thời gian để thay đổi màu nền của tín hiệu
  • Thứ ba là tạo cho chữ tín hiệu to rõ lên

Như vậy với cách làm đơn giản này sẽ tạo sự chú ý khi tín hiệu thay đổi.

Code ví dụ:

bgcolor = color.yellow
if timenow%2 == 0
bgcolor := color.orange
var table panel = table.new("middle_right", 2, 4)
table.cell(panel, 0, 1, "TREND", bgcolor = bgcolor, text_color=color.black, width=18, text_halign=text.align_left, text_size=size.huge)
table.cell(panel, 1, 1,"Strong Down", bgcolor = bgcolor, text_color=color.black, width=50, text_halign=text.align_left, text_size=size.huge)


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.