A_Luan26

Nhận định Bitcoin ngày 04/06 : Bất Ổn

FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau cú phá vỡ giả thoát lên khỏi hộp , lên 32.000 thì mấy hôm sau , BTC lại quay lại trong tình thế tích lũy , đi ngang trong hộp Davas , ít kỳ vọng cho sự tăng giá trở lại trong thời gian tới.

Chúng ta hãy chờ xem phản ứng từ thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.