notvit

BTC tháng 7

notvit Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
vẽ chơi btc đầu tuần t7 down về 9k7 và sao đó sẽ tăng mạnh đến 20k hết tháng , cầm btc mua alt/ btc khi btc trên 19k
Bình luận:
cập nhật 10/07 vượt đỉnh câu fomo chốt 14k3 và chờ mua lại khi điều chỉ về 12k6 mua lại
Bình luận:
vừa đo lại về 13k chứ k phải 12k6

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.