A_Luan26

Bitcoin Zigzag thôi

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
không lên quá ngưỡng kháng cự 50k , cũng chẳng xuống quá hỗ trỡ 57k

thoát khỏi ngưỡng tắc nghẽn này sẽ có xu hướng mua hoặc bán rõ net hơn.

Hãy theo dõi tiếp thị trường sẽ ra sao .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.