A_Luan26

Bitcoin Zigzag thôi

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
không lên quá ngưỡng kháng cự 50k , cũng chẳng xuống quá hỗ trỡ 57k

thoát khỏi ngưỡng tắc nghẽn này sẽ có xu hướng mua hoặc bán rõ net hơn.

Hãy theo dõi tiếp thị trường sẽ ra sao.

Bình luận