tradingpro2012

BTCUSD SẼ TIẾP TỤC CẤT CÁNH VỚI MỤC TIÊU 6500.

Giá lên
tradingpro2012 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn trên chart Daily chúng ta có thể dễ dang nhận ra các điểm tương đồng giữa 2 lần break out của BTCUSD . Hiện tại điều chỉnh là cơ hội để mua vào, vùng mua tốt quanh 4k7+/- với mục tiêu tuần sau của BTCUSD là vùng quanh 6500.
Bình luận:
Sau hơn 1 tháng BTCUSD cất cánh bay thật cao từ 5k đã ngấp nghé 9k roài, AE long đã thỏa mãn chưa ?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.