D-Kimochi

26.07.22 BTCUSD XU HƯỚNG GIẢM KHÔNG THỂ CHỐI CÃI

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Tỷ giá BTCUSD liên tục giảm phá những cản hỗ trợ phía dưới, xu hướng giảm rất mạnh tại thời điểm hiện tại, tuy nhiên đã chạm vùng hỗ trợ trên H1. Ở đây đà giảm đang bị kìm hãm chờ đợi dấu hiệu tiếp theo của thị trường.

Với cấu trúc giảm như hiện tại những chiến lược SHORT sẽ được ưu tiên.

Vùng kháng cự 21595 sẽ là vùng sell tiềm năng của thị trường, tuy nhiên so với mức giá hiện tại thì vùng này còn tương đối xa. Bởi vậy không loại trừ khả năng xuất hiện đáy thấp hơn vùng kháng cự này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.