Binhes16190

Chẳng Có Gì ?

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Cảm xúc và ham muốn là nhân tố chính để ra một quyết định của con người. Thế nên thường thì thị trường không được đồng nhất.
Và lẽ tất nhiên vì đó mà ngoài phân tích còn phải dựa chính vào may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.