DatTong

BTCUSD, mô hình đỉnh mở rộng !

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTCUSD , mô hình đỉnh mở rộng !
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu