LeeBK

Bitcoin: Đà phục hồi ngắn hạn có thể lên lại 9500-10000

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cuối tuần trước Bitcoin chạm 7300 khi thị trường pricing tiêu cực với cuộc họp G20 sẽ có những ý kiến đề xuất hoạt động thắt chặt với thị trường Crypto . Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi FSB - Hội đồng Ổn định tài chính của G20 đã từ chối lời kêu gọi đưa ra quy định về Crypto khi thị trường này chiếm chưa đến 1% GDP toàn cầu. Ngoài ra thống đốc BOE Carney cũng thể hiện quan điểm Crypto chưa gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính toàn cầu. Các thông tin này rõ ràng tạo 1 cái cớ tốt để thị trường đánh lên trong ngắn hạn. Bức tranh dài hơn thì các quy định cấm quảng cáo ICo và Crypto của Facebook , Google và thậm chí có thể Twitter vẫn sẽ tạo áp lực cho Bitcoin .

Về mặt kỹ thuật, nếu nối giá đóng cửa thì đồ thị ngày Bitcoin vẫn chưa phá trend tăng. 4 điểm tiếp xúc trong trend tăng đều được xác nhận cùng việc Stochastics (15.5.5) cắt từ vùng quá bán lên. Mình đánh giá trong tuần này BTC sẽ hồi lại vùng 9500-10000 (là vùng band giữa Daily, Kijun Line nằm ngang và cạnh dưới mây Kumo + đỉnh cũ). Xu hướng dài hơn cần chờ và đánh giá tiếp. Cá nhân hôm qua khi Bitcoin phá tích lũy đã Go Long tại vùng 8700, Sl dưới 8300 và TP 9500-9800

Good luck a e!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.