BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi mô hình vai - đầu - vai trên đồ thị 4h hoàn thành BTC đã rớt từ 6234$ Xuống 5534$
Theo trend tháng thì vùng hỗ trợ mạnh nằm tại vùng 5400 - 5500$
Các chỉ số của mọi khung thời gian đều đã quá bán.
Hy vọng đây chính là đáy của đợt điều chỉnh này,
Mục tiêu cho đợt phục hồi là 6200 - 6300$
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 6400$ thì thị trường vào chu kỳ giảm sâu mới
( Lưu ý giá các sàn chênh lệnh nhau. và đây chỉ là nhận định xu hướng không phải khuyến nghị giao dịch. Khi giao dịch chúng ta phải dùng những khung thời gian ngắn hơi để tìm điểm vào, điểm ra hợp lý )
Bình luận: Mình đánh nhầm số ( Nếu có cây nến ngày đóng dưới 5400$ thì chù kỳ giảm sẽ sâu hơn - Ở trên đánh nhầm là 6400$ )