Giá chạy rất giống với hai lần trong quá khứ. Giá chạy một mạch từ BB trên tới BB dưới, nên khả năng sẽ chạy tiếp lên tiếp cận BB giữa trong vài nến tới và cũng phù hợp với khung H4 để BB đóng kén và có thể sẽ tiếp cận BB trên khung H4.
MACD W1 đang tranh chấp. Histogram vẫn đang âm. khả năng cao sẽ về 0 rồi mới biết ntn.

Kết luận: Side way và tăng nhẹ đến khoảng giá BB giữa D1 để đóng kén H4 và histogram W1 về 0 rồi tính tiếp.

EM xin được đóng góp một plan để tham khảo.
Mua BTC giá hiện tại. SL 6890. bán gần BB giữa khoang 7k5. Nếu dính SL thì qua SL mua lại.

Cám ơn mọi người đã quan tâm, xin đóng góp nhẹ tay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.