mautd

BTC - Chart 1H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Tất cả tín hiệu đều cho thấy BTC đang trong vùng tích lũy
- BTC sẽ đi sideway hơi check xuống dưới trước khi breakout

=> Hiện tại cần ngồi im nhìn khoảng 2-3 ngày để xem BTC breakout theo hướng nào thì mới chơi đc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.