COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
35 lượt xem
0
-BTCUSD:
W: cho thấy giá có thể tăng trong tuần tiếp theo
D: hôm qua thứ 3 đóng nến D tăng.
H1: buy limit tại vùng keylevel