xuanhaimmoer

BITCOIN - Cú rơi thần thánh

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các phân tích đã nêu rõ ở trên biểu đồ.

Good luck for all !