TraderTop-net

Phân tích Crypto đầu ngày 17/09 - Cơ hội nào cho 6800?

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá bitcoin hiện nay đang loanh quanh vùng 6500 nhưng chúng ta có 1 cơ hội cho khả năng đạt mốc giá 6800. Mời anh em #crypto cùng xem nhé

Cấu trúc biểu đồ hiện tại của bitcoin ngắn hạn đang là một giai đoạn tích luỹ - consolidation. Vùng tích luỹ này có thể được xem là vùng "nghỉ ngơi" trước khi quay trở lại xu hướng. Phía trước vùng tích luỹ này là một giai đoạn tăng giá, vì vậy, có thể kỳ vọng sau khi break lên trên vùng tích luỹ này, bitcoin sẽ đi tiếp giai đoạn tăng gía nữa. Vùng tích luỹ này có thể được xem là 1 continuation pattern - mô hình biểu đồ tiếp diễn.

Khả năng tiếp diễn của mô hình diễn ra khi giá break lên vùng 6600. Mục tiêu có thể đi tới là gần 6800.

Cuối tuần rồi chúng ta được chứng kiến những đợt phản ứng từ bên dưới của giá bitcoin , khi có những nến có bóng dưới khá dài được tạo ra. Đây là dấu hiệu của lực mua. Hôm nay, chúng ta sẽ mua từ 2 vùng có lực mua này.

Đầu tuần mới, niềm tin và hi vọng mới cho phe Bò cách mạng. Chúc phe Bò đủ sức đẩy giá lên sát mốc 7000 để đón 1 số anh em vào bờ.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.