MarkVu

BTC Tăng trong ngắn hạn

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại giá đã phá qua và retest thành công. Mục tiêu là vùng 50k. Đó là một TP an toàn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.