KeyLevel_MA

Ý tưởng BTC hôm nay 14/12/2023

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Giá đã phá thủ vùng giá hỗ trợ 42k (màu vàng). Và vùng giá 44k (màu đỏ) đã trở thành vùng kháng cự.
Trong ngắn hạn, có thể sẽ đảo chiều về vùng giá 38k.
Chia sẻ lệnh của mình (đây không phải lời khuyên đầu từ)
SELL LIMIT: 44K
SL: 46K
TP: 38K
Mục tiêu lợi nhuận 3R.
* Lưu ý vấn đề quản lý rủi ro cho lệnh.
Chúc các bạn thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.