SonPriceAction

BTCUSD - buy ngắn hạn

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu hướng dài hạn: uptrend
Xu hướng d1/h4: flat
Setup h1: bull flag
BTC sau đợt tăng giá ấn tượng vào hôm qua thì đã bắt đầu tích lũy và tạo mô hình tăng tiếp điễn bull flag /cờ tăng. Buy BTC khi giá phá vỡ mô hình flag trên khung biểu đồ h1, SL TP như trên hình, khuyến khị TP từ 50-70% khi giá đạt target do xu hướng trên khung thời gian lớn hơn vẫn đang là flat/sideway
Không rủi ro quá nhiều cho 1 lệnh giao dịch
Happy and safe trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.