MINHTUONG17

Dự đoán giá BTC 12/4/2018.

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Đã xuất hiện tín hiệu đảo chiều ở các khung giờ nhỏ.
BTC chạm kháng cự của kênh xu hướng, kết hợp nến ngày của 3 ngày trước có thể giá sẽ đi theo logic 2 xanh một đỏ.
Lời khuyên nếu vào lệnh thì đánh sóng ngắn còn không thì ngồi ở USD cho an toàn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.