A_Luan26

Bitcoin chuẩn bị bán tháo

Giá xuống
FTX:BTCUSD   Bitcoin
trên khung D1 BTC đã kéo ngược lên,set up tích lũy đang chuẩn bị hoàn tất,có thể sell được rồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.