Binhes16190

“Tan Vỡ” hay “Vỡ Tan”

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
“Qua hoàng hôn là đêm tối tăm
Qua bình minh là ánh sáng huy hoàng”

Anh-Em vẫn còn tiền chứ? À, vẫn còn sống chứ (mới đúng). Mình thì đang ở đêm tối rồi.😂

Có bao nhiêu Anh-Em, qua cái Biến của cụ BTC vừa rồi, đã tự biến mình thành kháng cự hay hỗ trợ ở thì tương lai rồi nhỉ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.