Finn_Rm3x

BTC cùng ý tưởng ngắn hạn ngày 23/11/2024

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Trong khung ngắn hạn.
💸 BTC đang tiến dần tới các vùng cản mà mình đã nói.
✔️ Di chuyển theo trading range chéo đi lên, và đang gấp rút hoàn thiện cuối của biên.
✔️ Chiến lược canh cho BTC :
🔽 Đánh xuống khi chạm các vùng cản, chờ tín hiệu rõ ràng để có thể vào lệnh
❌ Hạn chế LONG - SHORT FOMO ở đoạn này, mặc dù đang ở trong xu hướng tăng, nhưng lại tiến tới vùng cung rất mạnh ở phía trước trong chart D.

👀 Chúc anh em giao dịch may mắn !!!

Founder : PHỐ TRADING
My contact : t.me/FinnPTD
Free signals telegram channel : t.me/photradingchannel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.