HarryDamThanhHiepNWG

có tín hiệu phục hồi nhẹ tuy nhiên

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
nhịp đập thị trường bitcoin :có tín hiệu phục hồi nhẹ tuy nhiên lực không quá tốt sử dụng được trong ngày và chốt xem video để hiểu rõ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.