Kimtram1317

BTC đón chờ entry ở nhịp hồi

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cấu trúc tăng đã được hình thành , chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi entry ở vùng BOS hay OB . Tất nhiên phải chờ xác nhận cấu trúc ở các khung nhỏ hơn. AE nghĩ sao về plan này?