Trader-Viet

Phân tích Crypto tối 30/08 - Tất cả đã xong, chỉ chờ gió đông

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Thời tam quốc, tại trận Xích Bích, Chu Du của Đông Ngô đã dùng kế hỏa công để thiêu trụi thuyền chiến của 80 vạn quân Ngụy. Tuy nhiên, công lớn lại thuộc về Khổng Minh Gia Cát Lượng của Thục khi ông cầu được gió đông, thuận hướng để hỏa công. Tóm lại, không có Khổng Minh thì không có đại thắng Xích Bích của Chu Du. Nói về trận này, có câu "Tất cả đã xong, chỉ chờ gió đông" để ngầm nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi 1 yếu tố chót để chiến thắng.

Tình thế hiện nay của Bitcoin ngắn hạn cũng kiểu như trận Xích Bích vậy

Quân "Đông Ngô" của phe Bò Crypto đang có đầy đủ mọi thứ, gồm xu hướng tăng ngắn hạn, rồi cả việc retest lại vùng break 6900, rồi tiếp theo là mô hình sóng wolfe tăng (đánh số 12345), rồi cả một cú false break nhỏ (còn có thể gọi là bear trap hay spring ). Tất cả các yếu tố về mặt phân tích kỹ thuật xem như đã đầy đủ cho một trận Xích Bích giữa Đông Ngô Bò và Ngụy Gấu. Tuy nhiên, chúng ta cần 1 cú bật lên tương đối như 1 ngọn gió đông để tướng Bò xông vào đốt tàu Gấu, như Hoàng Cái của Đông Ngô trá hàng đẩy tàu lửa vào phe Ngụy mở đầu trận Xích Bích.

View của tôi như vậy và tôi nghiêng hẳn về khả năng Bitcoin ngắn hạn sẽ bật lên từ vùng giá này. Mục tiêu trước mắt là về 7000 trở lại và xa hơn là retest lại đỉnh 7100.

Thôi thì chúng ta giống như Lưu Bị, ngồi đợi Ngô Ngụy đánh nhau và chiếm lợi thế thôi.

Phân tích có thể hay nhưng sự thật nhiều khi không như là mơ, mong anh em thông cảm. Phân tích kiếm hiệp tý cho nó máu.

🛑𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗖𝗛𝗜𝗘̂́𝗡 - Hướng dẫn Trading từ Trader ngân hàng - quỹ https://bit.ly/nghe-thuat-giao-dich-tien-te-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
Youtube: http://bit.ly/yttdv
Facebook Group: http://bit.ly/groupfbtdv