mayquanxi

BTC là mã đầu tư không phải đầu cơ

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
BTC đã phá vỡ kênh xu hướng và tăng giá mạnh mẽ, có thể nó sẽ tạo một kênh xu hướng tăng mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.