Đồ thị ngày D đóng cây nến pinbar tiếp tục quét thanh khoản nến hôm trước có thể sẽ được đấy lên FVG tại 68k và vùng demand tại 62k khá tốt liên tục có tín hiệu mua .

Đồ thị h1 đã tạo Choch đảo chiều sau khi thoái lui về vùng fibo ote 0.705, có thể canh Long thuận xu hướng khi giá hồi về 63k2 sau khi có tín hiệu xác nhận.

Altcoin chúng ta có thể canh đánh sóng hồi cho nhịp giảm vừa rồi nếu có tín hiệu đảo chiều tại các khung nhỏ , Spot mua rồi thì vẫn nắm giữ tiếp và kiên trì đợi nhé.

Rất Vui được kết nối với các Trader
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.