DatTong

BTCUSD, Bitcoin / Dollar, MUA

DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian H1, giá đang tạm thời cho xu hướng đi lên.
Giá đóng trên vùng hỗ trợ.
Chiến lược: Chờ giá về vùng line vàng, có tín hiệu sẽ MUA
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chúc mừng ai đã may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.