Antony_sg

KỊCH BẢN NÀO CHO BTC ?

Giá xuống
Antony_sg Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cú Dump vừa qua chắc chắn sẽ làm nhiều người cháy tài khoản nếu giao dịch ký quỹ, còn dân đầu cơ cũng méo mặt.
Kịch bản là giá sẽ vẫn xuống chừng nào cá mập chịu nhảy vô bắt đáy, theo PTKT thì kênh giảm giá vẫn đang hiện hữu và khả năng mức 7,500 sẽ dễ dàng đạt được trong đầu tuần tới, tụt xuống dưới 7,500 sẽ kích hoạt đợt tháo chạy mới và mức giá 5,000 - 6,000 sẽ có thể có lực bắt đáy mới
Giao dịch đang hoạt động:
Lực bán tiếp tục đè giá đi hướng xuống vùng 7,500. Khu vực này có khả năng Bigboy sẽ tạo trap để đẩy giá lên vùng 8,000 - 8,200 để đủ lấp khối lướng bán lớn đang chờ sẵn. Kịch hay đang chờ diễn viên xuất sắc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.