BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Canh sell BTCUSD tại 2 điểm 82xx và 96xx. TP thả, sl 20-30 pip
Giao dịch đang hoạt động: Chốt bớt 1 phần, kéo sl về etry. Gồng BTC về 37xx luôn.