mayquanxi

KLGD, RSI ngày hôm nay đủ để bắt đầu 1 uptrend

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tôi nghĩ đáy 6k đó là sự kết thúc xu hướng giảm của BTC với KLGD dự kiến trong ngày đạt cao nhất khoảng 200k trên bitfinex,(KLGD 24h đã đạt trên 200k) nếu vậy sẽ là ngày có KLGD lớn nhất từ trước tới này, RSI hôm nay đã vào vùng quá bán.

Bình luận